Hemogram Kan Tahlilindeki Kısaltmaların Anlamları

0
48

Hemogram anlam olarak, tam kan sayımı anlamına gelmekte, Hemogram testi ise tam kandaki hücreleri saymak için kullanılan testtir. Muayenenin sonunda, şikâyetleriniz üzerine doktorunuz yapılması gereken hemogram kan tahlili ister, istenen kan tam kan tahlili sonucunda hastalığınızın seyrini görmek için çok önemli bir test dir. Alınan kan ile yapılan tetikler de, kanımızın içinde dokularımıza oksijen taşıyan hücreler mevcuttur bu hücrelerde iltihap hücreleri ve pıhtılaşma ile ilgili hücreler bulunmakta. Bu hücrelerin haricinde, pıhtılaşma proteinleri olan fibrinojen, metabolik artıklar, öncül maddeler, yağlar, şeker, hormonlar, fonksiyonel proteinler, enzimler, mineraller, moleküller, vücudun korunma sistemleri, bağ dokuları ve tümör belirleyici ve vücut sıvımız gibi birçok madde kanımızda bulunmakta.

Hemogram, Tam Kan Sayımında neler mevcuttur:

Hemogram testi, tam kan sayımı yapılarak kandaki hücreleri saymak için yapılan bir testtir.

Hangi tesleri içerir?

WBC(lökositler)

RBC(eritrositler)

PLT(trombositler)’in sayıları ve diğer hesaplamalar içermekte.

Hemogram testi Anemi enfeksiyonları gibi, lösemi ve bazı kanama bozuklukları için çok yararlı bir testtir.

Hemogram Testlerin anlamları nedir?

 • WBC (-White Blood Cell-, Beyaz küre Akyuvar)Lökosit(LEU)Sayısı:

WBC testin yapılmasının amacı, kandaki iltihap hücrelerin sayımını bulmak. WBC (Beyaz Küre Akyuvar) enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun birincil savunma hücreleridir. Vücudumuzun her hangi bir yerinde bakteri ya da virüs kaynaklı bir enfeksiyonun var olup olmadığını gösteren bir testtir.

WBC testi ile romatizma, kanser, ateşli hastalıklar, otoimmun hastalıklar gibi bir hatalıkla savaşmakta olup olmadığının genel göstergesi olarak yapılan bir testtir. WBC etkileşimi ise bakteriyel enfeksiyonlarda artar ve viral enfeksiyonlarda azalır.

WBC kan düzeyinin arttığı durumlar ise:

Lösemiler

– Lökemoid Reaksiyon

– Enfeksiyon

-Akut Hemoliz

-Akut Hemoroajileri Takiben

– Splenektomi sonrasi erken dönemde

– Polisitemia vera

-Egzersiz, Menstruasyon

-Soğuğa maruz kalma

-Anestezi

-Doğum

– Paroksismal

-Taşikardi

-Güneş ışığına maruz kalma

-UV radyasyon

-Epilepsi

-Kusma

-Bulantı

-Elektrik şoku

-Kabakulak

-Suçiçeği

-Kronik enfeksiyonlar

-Lenfomalar

-Doku nekrozları

-Kemik iliğini tutan bazı tümörler

-İlaç ya da metabolik intoksikasyon

-Hipersensitivete reaksiyonları.

WBC kan düzeyinin azaldığı durumlar ise:

Tifo

-Pratifo

-Tularemi

-Bruselloz

-İnfluenza

– Kızamık

-Enfesiyöz hepatitler

-Psittakoz

-Tifüs

-Kala azar

-Malarya

-Milier tüberküloz

-Septisemi.

Normalinden daha uzun süren bakteriyel enfeksiyonların sonunda, Pernisiyöz anemi, Aplastik anemi, Hipersplenizm, Gaucher’s hastalığı, Felty’s sendromu, Cehdiak-Higashi sendromu, Paroksismal nocturnal hemoglobinüri, İyonize radyasyon nedeniyle, Anaflaktik şok ve SLE neticesinde kan düzeyinde azalma görülür.

Löksit sayısı yaş ortalamasına göre değişim göstermekte buna göre: 1-15 yaşlar arasında olanların lökosit sayısı 20’li yaşlara oranla daha düşük olarak görülür. 30 yaşın üstünde bulunan erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek seviyede görülmekte.

Genel olarak lökosit alt tipleri:

 • Nötrofiller (GRAND, Granülositler):Özellikle bakteriyel enfeksiyonlarla savaşta görevlidirler.
 • Lenfositler(LYMP): Özellikle soğuk algınlığı, grip ve siğil gibi bulaşıcı hastalıklara neden olan HIV/AIDS gibi viral enfeksiyonlarda bağışıklık için yararlı hücrelerdir.
 • Monositler(MID):Enfeksiyonlarla savaşta yararlıdırlar.
 • Eozinofiller(EO): Alerjik ve parazitik enfeksiyonlarda ve deri hastalıklarında artarlar.
 • Bazofiller(BASO):İltihabın kontrolünde etkilidir.

Olması gereken değerler:

 • Prematüre –> 9.0-30.0 K/mm3
 • 0-1 Ay –>9.4-34-0 K/mm3
 • 2-12 Ay –>5.0-19.5 K/mm3
 • 1-3 Yaş –>6.0-17.5 K/mm3
 • 4-5 Yaş –>5.5-15.5 K/mm3
 • 6-15 Yaş –>4.5-15.5 K/mm3

RBC(-Red Blood Cell-,Kırmızı Küre Alyuvar) Eritrosit (ERY) sayısı:

RBC, Kırmızı Küre alyuvarları insan vücudundaki kan hücrelerinin birincil bileşenidir. Görevi kandaki dokulara içerdiği demir yardımıyla akciğerden aldığı oksijeni taşıyan ve kokularda biriken karbondioksiti akciğere taşıyarak atılmasını sağlamaktır. RBC testi genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

RBC kan düzeyin hangi durumlarda artar:

-Polisitemi

-Şiddetli egzersiz

-Hemokonsantrasyon

-Yüksek irtifada bulunmak ile artış gösterir.

RBC kan düzeyinin azaldığı durumlar ise:

Anemiler

-Aplastik anemiye yol açan ilaç kullanımları

-G6PDH eksikliği

– İmmun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.

RBC normal değerleri:
 • Kord kanı –>3,9-5,5 milyon/µL
 • Prematüre –>3,9-55 milyon/µL
 • 0-7 gün –>4,0-6,6 milyon/µL
 • 7 gün- 1 Ay –>3,9-6,2 milyon/µL
 • 2-3 Ay –>3,0-5,4 milyon/µL
 • 4-6 Ay –>3,1-4,5 milyon/µL
 • 7 Ay-3 Yaş –>3,7-5,3 milyon/µL
 • 4-5 Yaş –>3,9-5,3 milyon/µL
 • 6-12 Yaş –>4,0-5,2 milyon/µL

13-15 Yaş

 • Erkek –>4,5-5,3 milyon/µL
 • Kadın –>4,1-5,1 milyon/µL

>15 Yaş

 • Erkek –>4,5-5,9 milyon/µL
 • Kadın –>4,0-5,2 milyon/µL

Hemoglobin (Hb) Testi

Hemoglobin, kanda demir ve oksijen bağlamakla görevli bir proteinin miktarıdır. Eritrositlerin dokulara oksijen taşımakla görevli kimyasal parçasıdır ve vücudun enerji yetersizliğinin en önemli ve ilk göstergesidir.

Hemoglobin (Hb) düzeyinin arttığı durumlar ise:

-Polisitemi

-Şiddetli egzersiz

-Hemokonsantrasyon bunlar dehidrasyon, yanıklar

-Şiddetli kusma

-İntestinal obstrüksiyon.

Hemoglobin (Hb) düzeyinin azaldığı durumlar ise:

-Anemiler

-Aplastik anemiye yol açan ilaç kullanımları

-G6PDH esikliği

-İmmun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.

Hemoglobin Normal değerleri :

 • Kord kanı –>13,5-20,0 g/dL
 • Prematüre –>13,5-20,0 g/dL
 • 0-7 gün-1 ay –>14,5-22,5 g/dL
 • 7 gün-1 Ay–>13,5-20,5 g/dL

Erkek

 • 2-3 ay –>10,0-14,5 g/dL
 • 4-6 ay –>9,5-13,5 g/dL
 • 7 ay-3 yaş –>10,5-13,5 g/dL
 • 4-5 yaş –>11,5-13,5 g/dL
 • 6-12 yaş –>11,5-15,5 g/dL
 • 13-15 yaş –>13,0-16,0 g/dL
 • 16-50 yaş –>13,5-17,5 g/dL
 • >50 yaş –>14,0-18,0 g/dL

Kadın

 • 2-3 ay –>10,0-14,0 g/dL
 • 4-6 ay –>9,5-13,5 g/dL
 • 7 ay-3 yaş –>10,5-13,5 g/dL
 • 4-5 yaş –>11,5-13,5 g/dL
 • 6-12 yaş –>11,5-15,5 g/dL
 • 13-15 yaş –>12,0-16,0 g/dL
 • 16-50 yaş –> 12,0-16,0 g/dL
 • >50 yaş –> 13,0-17,0 g/dL

Hematokrit(Htc)

Hematokrit(Htc) anlam olarak kan içindeki eritrosit hücrelerin toplam hacim fraksiyonudur, Htc kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir (PCV=packed cell voluma veya EVF=Eriltrosit volum fraksiyon). Htc kan testi genel olarak anemilerin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. Bu test kansızlığı belirlemek için kullanılır.

Htc düzeyinin arttığı durumlar ise:

 • Polisitemi
 • Şiddetli egzesiz
 • hemokonsantrasyon
 • Yüksek irtifada bulunmak

Htc kan düzeyinin azaldığı durumlar ise:

 • Anemiler

Htc normal değerleri:

 • Kord kanı –> %42-60
 • Prematüre –> %42-60
 • 0-7 gün –> %45-67
 • 7gün-1 ay –> %42-63
 • 2-3 ay –> %31-55
 • 4-6 ay –> %29-41
 • 7 ay- 3 yaş –> %33-39
 • 4-5 yaş –>%34-40
 • 6-12 yaş –> %35-45
 • 13-15 yaş
 • Erkek –> %37-49
 • Kadın –> %36-46

16-50 yaş:

 • Erkek –> %40-53
 • Kadın –> %36-46

>50 Yaş:

 • Erkek –> %41-53
 • Kadın –> %36-46

MCH Ortalama Hücre Hemoglobini (Mean Corpuscular Hemoglobin) Testi

MCH testin önemi ise, her bir eritrositteki ortalama hemoglobin ağırlıdır. MCH testin hesaplanışı şu şekilde olmakta: MCH(pg)=HB(g/L)/litredeki-eritrosit_sayısı. Sonuç olarak Hb tam kan içindeki hemoglobin miktarını verir ve MCH sadece eritrosit içindeki hemoglobinin miktarını verir. Verilerin düşük olması ise Anemi hastalığını (Kansızlık) gösterir.

 

MCH düzeyinin artış gösterdiği durumlar ise:

 • Megaloblastik anemiler
 • Nonmegaloblastik makrositoz
 • Sigara İçimi
 • Alkol Tüketimi
 • Menapoz sonrası kadınlar
 • Oral kontraseptif kullanımı
 • Artmış yaş

 

MCH düzeyinin azaldığı durumlar ise:

 • Hipokram mikrositer anemiler
 • Demir eksikliği ve Kronik hastalık anemisi
 • Talassemi
 • Bazı hemoglobinopatiler
 • Bazen hipertiroidzm

 

MCH normal olan değerler ise

Korda Kanı    à 31-37 pg/hücre

 • 0.5 ay –>30-37
 • 1 ay –> 29-36
 • 2 ay –> 27-34
 • 4 ay –> 25-32
 • 6 ay –> 24-30
 • 9 ay-1 yaş –> 25-30
 • 1-2 yaş –> 22-30
 • 3-8 yaş –> 25-31
 • 9-14 yaş –> 26-32

15-17 yaş:

 • Erkek –> 27-32
 • Kadın –> 26-34

18-44 yaş:

 • Erkek à 27-34
 • Kadın à 27-34

45-64 yaş:

 • Erkek à 27-35
 • Kadın à 27-34

65-74 yaş:

 • Erkek –> 27-34
 • Kadın –> 27-35

MCHC Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration Testi:

MCHC testi özelikle anemi tipini, nedenini ve şiddetini teşhis etmek için yapılmakta. MCHC ise kırmızı kan hücrelerindeki ortalama hemoglobin yoğunluğudur ve kırmızı kan hücresi indekslerinden biridir.

MCHC düzeyinin arttığı durumlar ise:

 • Herediter Sferositoz
 • Diğer Sferositik anemiler

MCHC düzeyinin azaldığı durumlar ise:

 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Talassemi
 • Bazı hemoglobinopatiler

MCHC için normal Aralık değerler ise:

-Yetişkinlerde 32-36 gram/desiliter.

-Sl birimleri: 334-355 gram/litre.

MCHC normal düzeyleri ise:

 • Yetişkinlerde %28-36 arasında
 • Çocuklarda %32-34 arasında

MCHC seviyesi %36’nın üzerine çıkmış olması değer olarak çok yüksek bir değer olarak kabul edilmekte.

MCHC seviyesinin %28 altında olması ise, düşük olarak kabul edilir.

MCV Ortalama Hücre Hacmi (Mean copuscular Volume)Test:

Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür MCV denir bu test ile düşüklüğü ve yüksekliği ölçülür, düşük eritrositler daha ufak, yüksekse daha genişlemiş anlama gelir. Küçülmesinin sebebi ise; demir eksikliği anemisidir ve MCV değerinin düşük çıkmasına sebeptir. Büyümesinin sebebi ise; B12 vitamini eksikliği anemisidir bundan dolayı da eritrositler büyüme yapıştır ve değer olarak MCV yüksek çıkar.

MCV düzeyinin arttığı durumlar ise:

 • Megaloblastik anemiler
 • Nonmegaloblastik makrositoz
 • Sigara içimi
 • Alkol tüketimi
 • Menapoz sonrası kadınlar
 • Oral kontraseptif kullanımı
 • Artmış yaş

MCV düzeyin azaldığı durumlar ise:

 • Hipokrom mikrositer anemiler
 • Demir eksikliği ve kronik hastalıklar anemisi
 • Talassemi
 • Bazı hemoglobinopatiler
 • Bazen hipertiroidizm

MC normal değerleri:

 • 1-3 günlük yeni doğan –> 95-121 fL
 • 1 aylık- yeni doğan –> 85-123 fL
 • 6 aylık-2 yaşındaki bebekler –> 70-86 fL
 • 6-12 yaş arası Çocuklar –> 77-95 fL
 • 12-18 yaş arası erkek –> 78-98 fL
 • 12-18 yaş arası kadın –> 78-102 fL

Gebelikte normal MCV değerleri:

 • Yetişkin gebelerde –> 79-93 fL
 • Gebelik ilk 3 ayda –> 85-97,5 fL
 • Gebelik 2. 3. ayda –> 85,8-99,4 fL
 • Gebelik son 3 ayda –> 82,4-100,4 fL

RDW Eritsosit Dağılım Genişliği (Red Bood Cell Distribution Widh) testi:

RDW testi kan hücrelerinin diğer kan hücreleri arasındaki dağılım genişliğini gösteren bir testtir. Vücudumuzdaki kan hücrelerinin her birinin farklı boyutları vardır, eritrositler 6-8 çapındadır ve bu test  tüm eritrositlerin çaplarının değişkenliğini gösterir.

RDW düzeyinin arttığı durumlar ise:

Nutrisyonel Anemiler, eritrosit hücre çapının değişmesinin en büyük nedeni dir.

Nutrisyonel anemiler: Myelodiplastik, Megaloblastik, Myelofitizik, Sideroblastik anemiler, Homozigot Talassemiler, bazı hemoglabinopatiler ve artmış Retikülositoz.

RDW testin normal değerleri ise:

 • %11.5-%14,5 arasında

MPV (Mean Platelet Volume)

MPV kandaki ortalama trombosit hacmini tanımlayan bir testtir. Kınımızın pıhtılaşmasını sağlayan elemanlar ise trombositlerdir ve kemik iğlinde üretilirler. Genç Trombositler boyut olarak diğer trombositlerden büyüktür. MPV ‘nin yüksekliği ise trombosit yapımının hızlandığı ve ortamda pıhtılaşma hücrelerinin yapım veya yıkımında sorun olduğunu belirten kan hastalıklarının bir belirtisidir. MPV düşüklüğü ise kemik iğlinde trombosit yapımı ile ilgili bir problem olduğuna işaret eder.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − twelve =