KAN Tahlil Sonuçları Kısaltmaları Ne Anlama Gelir?

0
76

Tahlil sonuçlarını aldığımızda kafamızı karıştıran birçok kısaltmalar görmekteyiz ve ne anlama geldiğini merak etmekteyiz. Bazı tahlil sonuçların özelikle kalın harfle yazılmaları ortalama değerlerin altında veya üstünde olduğu belirtilmesi halinde bu değerlerin ne anlama geldiğini merak eder öğrenmeye çalışırız.

Kan Tahlilinde Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları:

Hemogram — Tam kan sayımı anlamına gelir.

RBC — Kırmızı kan hücrelerinde bulanan eritrosit/alyuvar miktarını gösterir. İşlevi ise, vücudun çeşitli bölgelerine oksijen taşıma ve oksijen temin etmektir.

HGB — Kanda bulunan toplam HEMOGLAOBİN miktarını göstermektedir ve düşüklüğü birçok hastalığın işareti olarak görülür. HGB sayısının düşük olduğu durumlarda hayatı önem taşıyan organlara yeteri kadar oksijen gitmediğine işarettir.

HCT — Hematokrit anlamına gelen ve kandaki hemoglobin ile eritrosit miktarını gösterir.

PLT — Platelet , Trombositler sayıdır, kan pıhtılaşmasına yardımcı olan küçük kan hücresi parçalarıdır ve kanın pıhtılaşmasından sorumludur. Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybını önler, savunma mekanizması işlevi görür. PLT, demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayınına bakılır hastalığın tanısını koymak için.

MPV — Kanda bulunan trombositlerin ortalama büyüklüğünü gösterir ve PLT(Trombosit) değerleri ile birlikte okunur.

PDW — Kandaki Trombositlerin dağılımını ve genişliğini gösterir. Plateletls kemik iliğinde üretilir ve kanın pıhtılaşmasında görev alır. PDW testi pıhtılaşma bozukluklarının tanısında kullanılır ve tek başına düşük ya da yüksek çıkmasının fazla önemi olmamakta.

MCV — Kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin yani alyuvarların hacmini, boyutunu ölçmek için yapılılan bir testtir. MCV değerini belirlemek için komple kan sayımı (CBC) testi yapılarak tespit edilir. Bu test ile beyaz kan hücreleri ve trombositlerin ne durumda olduğu tespit edilir.

MCH — Kımızı kan hücrelerindeki toplam hemoglobin miktarını gösterir, hemoglobin oksijeni akciğerlerden hücreler taşıyan bileşendir. MCH düşüklüğü veya yüksekliği vücutta vitamin, mineral eksikliklerinden, kronik hastalıklar kadar farklı sorunlara işret eder. MCH kan testi genel sağlık kontrolü sırasında yapılmakta.

MCHC — Belli bir miktar kırmızı kan hücresindeki hemoglobin yoğunluğu değeridir ve Eritrosit hemoglobin yoğunlaşma yüzde olarak ifadesidir. MCHC testi kişide anemi (kansızlık) hastalığı olup olmadığını, aneminin hangi tür olduğunu ve bunun altında yatan nedenini bulmak amaçlı yapılır.

RDW — Eritrositlerin dağılım genişliğini gösterir. RDW tam kan sayımda ölçülen testlerden biridir. Yüksek RDW’nin en büyük nedeni, vücut, anemi nedeniyle sistemik bir oksijen kaybı yaşadığının farkındadır ve kemik iliğinden etkilenmeye bir grup RBC’yi oksijen bağımlı dokulara oksijen taşınmasına yardımcı olmak için atamaya çalışıyor.

WBC — Beyaz kan hücresi olan WBC’ler bağışıklık sistemimizin çok önemli bir parçasıdır. Vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemin temel hücreleridir. WBC bakteri ve virüs gibi vücudu işgal eden zararlı organizmalarla savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.  WBC değerin yükselmesi, vücutta enfeksiyon hastalığı veya lupuz gibi kronik iltihabın var olduğunu gösterir ve ayrıca lösemi hastalığında da yükseliş yapar. WBC değerin düşüklüğü ise lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık habercisidir örneğin düşük olduğu durumlar bazı kanser türlerinde, kemik iliği hastalıklarında ve AIDS’te .

CRP — C reaktif protein olarak biline CRP insan vücudunda oluşan iltihapların habercisi olarak bilinir. İltihap süreci ve şiddetini gösteren bir testtir. CRP nin yüksekliğinde görülen şikâyetler;  yorgunluk- halsizlik dışında başka şikâyetler görülmez. CRP’nin yüksek çıkmasının nedenleri; -İltihaplar, -romatizmalı hastalıklar, -şişmanlık, -hareketsiz hayat, -psikolojik veya fiziksel aşırı stres, -alkol-sigara kullanımı, -pasif sigara içiciliği, -bol miktarda işlenmiş endüstriyel gıda tüketiminin olması yüksekliğe neden olmakta.

PNL — Nötrofiller, Bakteriyel iltihapların arttığı durumlarda yükselir.

NE% (NEU%) — Nötrofil, kişinin yaşadığı yoğun stresle artış gösterir ve diğer yükseliş nedeni ise bakterilerden kaynaklanan ani bir iltihap dır örneğin ; doku enflamasyonu, incinmeler ve yanıklar nötrofil sayısının artmasına neden olur.Ayrıca ani böbrek yetmezliği, ketoasidoz, hamilelikte havale, kansızlık, kanser, iliksel metaplazi gibi hastalıklarda da artış görülür. Nötropeni yani PNL değerin azlığı anlama gelir buda özelikle lösemi gibi hastalıklarda nötrofillerin kemik iliğinde çok az miktarda üretildiği bilinmektedir. Nörefillerin az üretimine sebep olan maddeler ise; radyasyona maruz kalma, ilaç kullanımı sonucu kemik iliklerinin zarar görmesi veya iltihaplanması .

LY% — Kanda dolaşan akyuvarların yaklaşık %20 ile %40’ını oluşturan bir akyuvar türüdür ve vücutta antikorları yapan akyuvarlara lenfosit denir. Vücudumuzu hastalıklara karşı korur. Lenfositler tarafında üretilen Antikorlar vücuda giren bakteri ve virüslere karşı etken maddelerdir. LY% sinin düşük çıktığı durumlar, viral iltihaplanmalar ve bazı kronik hastalıklar.

MO% — Bağışıklık sisteminde görev yapan hücrelerden biridir, bu hücreler fagositoz yapma yeteneğindedir ve lenfositlerle direkt veya indirekt yoldan bağışıklık sisteminin regülâsyonunda önemli rol oynarlar. Monositlerin en önemli  görevi ise vücutta kanser oluşumuna sebep olabilecek iltihaplı hücrelerin ve dokuların yok olmasını sağlamaktır, kanser oluşumuna karşı savaş vere bağışıklık sistemidir. Normal değeri yetişkinlerde ve çocuklarda genellikle düşük seviyededir.  MO% değerin normalden çok fazla arması ve uzun süre artmış bir şekilde bulunması vücutta ciddi bir iltihabın göstergesidir.

EO% — Kanda bulunan bir lökosit (akyuvar) türüdür, yabancı maddeleri yok etme görevinde olan hücrelerin yüzdesini gösterir. EO% testi alerji ve parazitlik hastalıklarda bakılmakta.

BA% — Kanımızda bulunan 5 çeşit akyuvar bulunur bunlar ise; nötrofil, lenfosit, eozinofil, monosit ve bazofil’lerdir. Bazofiller, beyaz kan hücresinin 0,4%-1%’ini oluşturmakta ve en az sayıda akyuvar türüdür. Beyaz kan hücrelerin görevi ise vücudun hastalıklara karşı korunması ve iltihaplara karşı mücadele etmesidir. Bazofiller de, diğer beyaz kan hücreleri gibi vücudumuza giren yabancı maddelere ve zararlı hücreleri yiyerek vücudu hastalıklara ve iltihaplanmaya karşı korur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =