Meniere Hastalığı Nedir ? Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

0
25

Meniere Hastalığı Neden olur ?

Meniere, şiddetli baş dönmesi mide bulantısı ve kusma ile oraya çıkar buna sebep de iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu olan sıvılardaki basıncın mikrobiyotik oluşumları  dır. Sıvılardaki basınç hastalığı tetikler, baş dönmesi, kulak çınlaması, duyum kaybına neden olur. Ara ara yaşanan ataklar (nöbetler) hastanın baş dönme nöbetlerini artırarak duyum kaybının ilerlemesine neden olur.

Meniere hastalığında iç kulak sıvılarındaki basınç değişiminde; hastada görülen denge kaybı işitme kaybına yol açar ve hastalığın ataklarını ağır bir şekilde yaşamasına neden olur. Ataklar başladığında, belli bir zaman yada belli bir belirti vermez. Aniden ortaya çıkar ve  çok şiddetli bir baş dönmesiyle başlar, bu baş dönmesi sonucu hasta dengesini kaybetme korkusuyla kendisini tutunacak bir yer arar. Baş dönmesinin etkisiyle hareket ettiğinde ise bayılma yaşar.

Kısa süreli bayılmadan sonra hasta kendine geldiğinde yaşadığı atağı hayal meyal hatırlar ve yattığı yerde soğuk ter döker ve şiddetli bir karın ağrısı çeker. Kimi zaman günde birkaç atak yaşar ve bu ataklardan sonra hasta yorgun ve halsiz kalır. Meniere hastalığında görülen baş dönmesi ise VERTİGO olarak adlandırılır. Meniere hastalığının nedenleri hala tam olarak anlaşılmamış olmasından dolayı, hastalığı daha iyi tanımlamada hastaların anlatımlarından yola çıkılmakta.

Vertigo hastalığı ve Meniere Hastalığı aynı mı ?

Vertigo, anlam olarak baş dönemsi olarak söylenen bir terimdir. Vertigonun anlamını daha da açacak olursak dengeden sorumlu olan Vestibüler sistemden kaynaklanan baş dönmeleri bu isimle adlandırılır. Vertigo atağı yaşayan bir hastanın her şeyin kendi etrafından döndügünü hatta yerin kaydığı hissini yaşar ve nerede olursa olsun kendini sağlama almak için bir yerden tutunma ihtiyacı duyar. Yaşanan şiddetli baş dönmesi sonucu hastada bulantı ve kusma eşlik eder.

Meniere Hastalığı nedeni nedir?

Meniere hastalığı iç kulakta bulunan vücudun denge ve işitmeden sorumlu olan labirent isimli içi sıvı dolu organın fonksiyon bozukluğu sonucu gelişen bir durumudur. Meniere hastalığın asıl nedeni ise iç kulaktaki sıvının ve bu sıvı basıncının artması ile ortaya çıkmasıdır. İç kulakta bulunan bu sıvının artış nedeni ve bu artışa neyin tetiklediği tam olarak bilinmemektedir. Atılan birkaç teori ise Virüs enfeksiyonları, alerjiler, otoimmün mekanizmalar ve genetik yapılar.

Meniere Hastalığın Belirtileri nelerdir?

-Şiddetli baş dönmesi (bu baş dönmesi sersemlik hissi, başta tuhaflık hissi, başta hafiflik hissi , yerin kayıyor gibi olması şeklinle olan durumlarla karıştırılmamalı) .Oldukça şiddetli bir şekilde yaşanan bu baş dönmesi kişiyi yatakta uyurken bile yakalar ve yaşadığı baş dönmesi sonucu bulantı ile kusmaya neden olur.

-Tek kulak veya iki kulakta yüksek ses seviyesinde çınlamalar. Bu çınlamalar kimi zaman uğultu şeklinde, kimi zaman zil sesinde, kimi zaman tıslama, kimi zaman kükreme veya ıslık sesi şeklinde duyulur. Bu çınlama sesleri hastadan hastaya değişmekte ve hastanın hastalığının durumuna göre artış yapmakta.

-İlk nöbetlerde yaşanan duyum kaybı fark edilmemekte, sonradan yaşanan nöbet ataklarında duyum %40 kayba ulaştığında hasta duyum kaybına uğradığını anlar. Her nöbet hastanın duyumunun gerilemesine sebep olmakta.

-Her iki kulakta aşırı dolgunluk ve basınç hissi oluşur. İki kulak arası boşluk varmış gibi bir hisle hava akımı ve uğultu yüksek sesle hastaya duyulur. Bu durumda hastanın kulaklarındaki sıvının artış yaptığına işaret.

Meniere hastalığında yaşanan baş dönmesinin vestibüler sistemden kaynaklı (vertigo) olup olmadığı ise hastanın göz hareketlerinden anlaşılır. Hastanın gözlerinden sıçrayıcı hareketlerin olması (Nistagmus) baş dönmesinin vertigo olduğunun kanaatine varılır.

Meniere hastalığında gözlerdeki refleksler önemi bir bulgu olarak kabul edilir bundan dolayı gözlerdeki Nistagmus , sıçrayıcı göz hareketlerinin hangi yönde ve hangi göz hareketi ile oluştuğu problemin kaynağı hakkında bilgi verir.

Meniere Hastalığın Tanısı Nasıl Konur?

Meniere hastalığında tanı yöntemi öncelikle hastaların anlatımlarıyla yola çıkılmakta. Hasta yaşadığı atağı doktoruna doğru bir şekilde aktara bilirse doktor daha kolay tanı koyabilir. Meniere hastalığında hastaların anlatımları çok önemli. Meniere hastalığında özel bir tanı yöntemi bulunmamakta.

Hastanın anlatımları ve muayene testleri ile anlatımların desteklenmesi sonucu bir tanı konulur.

Hastada anlatımlarıyla yola çıkılan durumlar ise:

  • 20 dakikadan uzun 24 saatten kısa süren en az iki vertigo atağının yaşanması
  • Kulaklarda duyulan çınlama sesi ve dolgunluk hissi.
  • İşitme kaybını doğrulamak için işitme testleri.
  • Hastanın bu öyküsünde yaşadığı başka bir hastalıktan dolayı gelişmemiş olması.

Meniere hastalığında göz ardı edilmemesi gereken belirtiler sonucu doktor muayenesi ile meniere hastası olup olmadığı tanısını koyar. Bu tanıyı tamamlayıcı bazı testlere tabi tutulur bunlarda ; hastada işitme kaybını ve seviyesini anlamak için işitme testleri yapılır, hastada denge kaybını görmek için denge testleri yapılır. Bazı durumlarda beyindeki bir durumu dışlamak için MR gibi görüntülü testler istenir ve uygulanır. Tüm bu testler sonunda doktor hastasının durumu hakkında daha net bir tanı koyabilir.

Meniere Hastalığın Tedavi

Meniere hastalığını tam anlamıyla tedavi edecek bir tedavi yöntemi bulunmamakta. Uygulanan tedavi şeklinde ise temel amaç atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak. Atakların şiddetini azaltmadaki amaç ise işitme kaybını korumak ve hayat kalitesini artırmak. Meniere hastalığını kulaklar daha az zarar görmeden yaşaması için hastalara çeşitli ilaçlar ve tedavi seçimleri önerilir.

Tavsiye edilen ilaç ve diyetler

• Hastanın gördüğü atakların tedavi edilmesi amaçlı ve rahatlatmak için çeşitli ilaçlar verilir. Yaşanan baş dönmesi ve bulantıyı rahatlatmak için ilaç verilir , burada amaç hastada kulak kan akımının düzene girmesini sağlamak.  Tavsiye edilen ilaçlar: Betahistin, Diazepam (sakinleştirici), Dimenthidrinat (hem sakinleştirici hemde bulantıyı kesmek için )

  • İdrar söktürücü, hastada oluşan iç kulaktaki sıvı basıncının artışını engellemek amaçlı verilir, idrar söktürücü (Hidroklorotiyazid gibi..) kullanılarak atakların sıklığını ve şiddetini azaltırılır.
  • Tuzsuz yeme alışkanlığı kazandırılır. Vücudun su tutmasını engellemek ve iç kulakta oluşan basıncın şiddetini azaltmak için diyette tuz kısıtlamasına gidilir.
  • Kafein tüketimini azaltmak (Kahve, çay, kola)
  • Sıgara ve alkol alışkalıklarından vazgeçmek
  • Her zaman kendinizi motive edebileceğiniz ortamlarda durmak ve Stresten uzak kalmak.

Diğer tedavi yöntemleri ise:

Hastada alınan ilaçlara rağmen, atakların devam etmesi halinde ve günlük yaşam kalitesini etkiliyor ise o zaman kulak içine iğne ile ilaç verilir.

Meniere Hastalığında En son Aşama Ameliyatlar

İç kulaktaki sıvısının basıncını azaltmak için hastaya Endolenfatik kese dekompresyonu uygulanır. Buradaki amaç ise Endolenfatik ile kese iç kulaktaki sıvının miktarını ayarlanmasıdır.

Sık yaşanan baş dönmeleri durdurmak için hastaya Labirentektomi ameliyatı yapılır, bu ameliyat ile iç kulaktaki denge ve işitme organın çıkarılması sağlanır. Bu ameliyat ta en büyük risk ise işitme kaybının oluşudur. Bu ameliyatı olacak kişilerde ya tam yada tama yakın işitme kaybının olması gerekir.

Vertigo ataklarını durdurmak amaçlı Vestibüler siniri kesme ameliyatı yapılır. Buradaki amaç ise işitmeyi korumak ve vertigo ataklarını kontrol altına almaktır. Vestibüler sinir kesme ameliyatında iç kulaktan çıkan ve dengeden sorumlu olan sinir kesilir ameliyatta işitmeden sorumlu sinire dokunulmadığı için işitme de korunmuş oluyor.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − 4 =